Reglement veldwerk

J.A.C. ORION verlaagt Belgische veldwerkdrempel !

Dank zij de voorstellen van Orion, de gebruikshondenclub van de Belgische Vereniging van Drentsche Patrijshonden, en het extra lobbywerk van enkele fervente voorjagers en keurmeesters is men erin geslaagd het Belgisch veldwerk aantrekkelijker en meer toegankelijker te maken.
Vroeger had men eigenlijk twee categoriën van deelnemers : de beroeps (open klas) en de amateurs. De beroeps waren meestal Franse beroepsafrichters die verschillende honden van verschillende eigenaars voorbrachten, aangevuld met enkele Belgische Braque Allemand- en Epagneul Breton-liefhebbers. Daarnaast had men ook wedstrijden voor amateurs of liefhebbers. Hierover zegt het reglement : dit zijn solo gelopen proeven, voorbehouden aan honden- zonder leeftijdsbeperking- die tot op de dag van de wedstrijd nooit een rangschikking in een open wedstrijd behaalden zowel in België als in het buitenland (CQN en vermeldingen buiten beschouwing) of een 1ste prijs Uitmuntend CAC in een liefhebberswedstrijd. Deze honden dienen wel door de eigenaar of fokker voorgesteld te worden.
Daar de liefhebberswedstrijden ook gelijk met CAC waren lag de drempel voor deelname direkt zeer hoog. Zeker continentaal-II-honden kwamen weinig of niet aan de bak.
Tweeërlei reglementaanpassingen drongen zich op :

organisatie van jonge hondenwedstrijden
opsplitsen van continentale staande honden in I en II, naargelang de zoekwijze
Deze punten werden dan ook ingediend door Orion, aangekaart in de Sectie 2-vergadering en uiteindelijk ook goedgekeurd. Sectie 2 = fok en gebruik van jachthonden stuurde dit dan door naar de Kynologische Raad, het hoogste orgaan in de Belgische kynologie.
Ziehier de besluiten van de vergadering van 27/03/2010 Conseil Cynologique- Kynologische Raad, gepubliceerd in de “ Officiële Mededelingen “ van oktober.

Wedstrijdreglement voor jonge staande honden en voor jonge spaniels zonder CAC

De wedstrijden zijn voorbehouden aan jonge staande honden en aan jonge spaniels, die maximum twee (2) jaar oud zijn op de dag van de wedstrijd. Deze wedstrijden worden georganiseerd zonder het CAC in competitie te brengen. De behaalde resultaten geven dus geen toegang tot de werkklasse op tentoonstelling en zijn niet geldig voor het bekomen van de titel : Belgisch schoonheidskampioen

Toepassing van het nationaal reglement van de amateurwedstrijden voor staande honden en spaniels.
Toepassing van de volgende specifieke punten :
de keurmeesters houden in essentie rekening met de natuurlijke jachtkwaliteiten en met de stijl van het ras
Na een punt wordt geen “steadiness-kalmte” geëist bij het opvliegen en het schot om een klassement te bekomen maar de kalificatie zal toegekend worden in functie van de gehoorzaamheidsgraad.
Na een eerste parcours van maximun 10 minuten kunnen de honden opgeroepen worden voor een tweede en een derde parcours, waarbij de continuïteit van de actie als zeer verdienstelijk zal beschouwd worden
Voorstel aanvaard op de algemene ledenvergadering van Sectie 2 op 13/02/2010.

Mogelijkheid tot opsplitsen van de rassen continentale staande honden in een categorie I en een categorie II, bij de organisatie van veldwedstrijden en dit in functie van de werkstijl van de betrokken rassen. Zie de lijst hieronder :
Cont I : Duitse staande Korthaar, Duitse staande Draadhaar, Duitse staande Langhaar, Perdiguero de Burgos, Braque Français, type Gascogne (grande taille), Bracco Italiano, Perdiguero Portuguès, Epagneul Breton, Griffon Korthals

Cont II : Deense Staande Hond, Poedelpointer, Duitse Stichelhaar, Weimaraner Korthaar, Weimaraner Langhaar, Braque de l’Ariège, Braque d’Auvergne, Braque du Bourbonnais, Viszla Korthaar, Viszla Draadhaar, Kleine Münsterlander, Grote Münsterlander, Epagneul bleu de Picardie, Epagneul Français, Epagneul Picard, Epagneul de Pont-Audemer, Drentsche Patrijshond, Stabyhoun, Cesky Fousek,Griffon d’arrêt slovaque à poil dur.

 

Let op: in tegenstelling tot in Nederland geldt een kwalificatie in de jeugdwedstrijd dus niet voor de gebruikshondenklasse. Ook de verdeling van Continentaal I en II verschilt.
We hopen dat we hiermee de drempel voor de voorjagers met jonge honden verlaagd hebben en dat beginnende voorjagers zo de microbe van het veldwerk te pakken krijgen.
Wil je de kalender raadplegen, surf dan naar www.jacorion.be/veldwedstrijden